ประวัติมูลนิธิ KTBF

Friday, January 2, 2009

VDO ถวายพระพรที่จัตุรัสภูมิพลสแควร์ภาพประวัติการก่อสร้างปรับปรุงจัตุรัสภูมิพบสแควร์ตั้งแต่การก่อสร้างและพสกนิกรไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว